Překladové služby

Překlady, které působí podobně jako výchozí text

Pochází vaše cílová skupina z různých zemí? Chcete rozšířit svoji klientelu za hranice? Vaše komunikace musí být vhodná a efektivní. Proto je nezbytné, aby vaše dokumenty byly správně přeložené, nebo dokonce odpovídajícím způsobem upravené.

Agentura AWS činí vše pro to, aby vám pomohla překonat výzvy, které jste si stanovili: je vám k dispozici výkonný tým, který jasně identifikuje vaše potřeby.

Překlad vyžaduje řadu kompetencí – jak technických, tak redakčních.

Překladatel Překladatel musí ovládat nejen cílový jazyk, tedy svůj mateřský jazyk, ale také zdrojový jazyk, a stejně tak terminologii specifickou pro obor, na který se specializuje.

Na základě více než 30 let zkušeností agentura AWS poskytuje specializované překladové služby v oblasti techniky, práva, financí, marketingu, patentů atd. Díky naší síti profesionálních překladatelů, vytvářené v průběhu let na základě velmi přísných kritérií kvality, našim nástrojům pro podporu překladu a našich tvůrců terminologie vám můžeme nabídnout kvalitní služby upravené na míru vaší společnosti za konkurenční ceny.

Využití překladových pamětí umožňuje posílení schopnosti reakce, zkrácení doby realizace a významné snížení nákladů. Překládané věty jsou ukládány do paměti a mohou být opět načteny, například při aktualizaci dokumentu. Terminologické databáze zajišťují ustálenou terminologii a zaručují její systematické a konzistentní používání při překladech.

Máme zkušenosti se zpracováním velkých objemů textu v krátkém čase. V těchto případech sestavujeme zvláštní tým složený z překladatelů, korektorů a počítačových grafiků, kteří pracují na zabezpečeném místě umožňujícím spolupráci.

VAŠE CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

Specifikujte svoje požadavky vyplněním formuláře uvedeného níže.

NAHORU