Tlumočnické služby

Zlepšete srozumitelnost svých sdělení, tak abyste byli více slyšet.

Bez ohledu na to, zda se jedná o simultánní nebo konsekutivní tlumočení, tlumočení při konferencích nebo návštěvách podniku, naši tlumočníci jsou experti ve svém oboru a jejich know-how ocení vaši klienti kdekoli ve světě.

Díky 35 zkušeností jsme schopni vám poskytnout tlumočníky, kteří dokonale splní vaše požadavky, bez ohledu na jazyk nebo obor.

Tlumočník Naše týmy vám poradí, jaký typ tlumočení je nejvhodnější pro vaší událost, zda simultánní, konsekutivní nebo našeptávané (šušotáž), a jaké vybavení je třeba použít, aby byla poskytovaná služba co nejplynulejší.

Naše nabídka zahrnuje předběžný průzkum před událostí za účelem naplánování použití nezbytného vybavení, logistiky a technické asistence v průběhu vaší události.

Zajišťujeme kompletní ozvučení prostor (reproduktory, mikrofony, zesilovače, mixážní pulty aj.) a poskytujeme tlumočnické kabiny, stoly, bezdrátové náhlavní soupravy a také nahrávací zařízení pro záznam jednání.

V maximální možné míře se snažíme zajistit pro vaši událost tlumočníky z vašeho regionu nebo země, tak abychom minimalizovali vaše náklady a omezili uhlíkovou stopu.

Sdělte nám své potřeby, my vám najdeme správné řešení.

Naši tlumočníci mají hluboké zkušenosti a veškeré osobnostní kvality nezbytné pro tyto úkoly.

Agentura AWS Traduction vám může zajistit zvukový záznam jednání v jednom nebo více jazycích, který vám bude dodán na konci jednání.

V případě přepisu v reálném čase tým na místě provede zápis celého jednání. Soubor je k dispozici do 24 hodin.

V případě přepisu prováděného až po konci události je obsah jednání zaznamenán a zpracován později. Vyhotovený text je poskytnut klientovi v dohodnuté lhůtě.

Šušotáž

Šušotáž

Tlumočení s našeptáváním neboli „Šušotáž“ spočívá v překladu řeči v reálném čase. Mluvčí a účastníci hovoří normálním způsobem a tlumočník tichým hlasem, našeptáváním tlumočí obsah jednání. Jedná se o efektivní metodu, která nevyžaduje technické vybavení.

Konferenční konsekutivní tlumočení

Konferenční konsekutivní tlumočení

Konferenční konsekutivní tlumočení je obzvláště vhodné pro obchodní schůzky, jednání nebo rozhovory, kterých se účastní posluchači, jejichž jazyk je běžný, ale liší se od jazyka mluvčího. Tlumočník si písemně poznamenává hlavní body sdělení a poté postupně tlumočí jednotlivé části projevu mluvčího.

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení (běžná konsekutiva, liaison) zprostředkovává spojení mezi dvěma stranami, které nehovoří stejným jazykem. Tlumočník tlumočí konsekutivně, ale v menší skupině. Jedná se o poměrně spontánní a flexibilní formu komunikace přítomných účastníků, která stejně jako konferenční konsekutivní tlumočení značně prodlužuje dobu jednání.

Design oceněný cenou Iconic Award

Simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení je obzvláště vhodné pro kongresy, konference, velká pracovní jednání nebo události, kterých se účastní vícejazyčná skupina posluchačů. Tlumočník se nachází ve zvukotěsné kabině a je vybaven panelem s mikrofonem a sluchátky. Poslouchá projev mluvčího prostřednictvím sluchátek a souběžně ji tlumočí do mikrofonu. Tento typ tlumočení vyžaduje přítomnost dvou tlumočníků, kteří se každých 20 minut mění kvůli vysoké míře nutné koncentrace.

VAŠE CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

Specifikujte svoje požadavky vyplněním formuláře uvedeného níže.

NAHORU