Správa terminologie

Speciální glosář pro každý obor

Terminologie má zásadní pozici v mezinárodní komunikaci společností. Komunikační média se neustále rozšiřují a vyžadují editaci a překlady ve stále kratších termínech.

Terminologické databáze umožňují ustálení specifické terminologie a zajištění konzistentní podoby, bez ohledu na komunikační médium. Proto představují záruku spokojenosti našich klientů.

Překlad vyžaduje řadu kompetencí – jak technických, tak redakčních.

Překladatel Identita značky je vyjádřena také jejím stylem a používanou technickou terminologií.

Terminologie, „žargon“ specifický pro daný obor nebo firmu, odráží identitu značky. Proto je zvládnutí preferované terminologie rozhodujícím faktorem při zajišťování kvality překladů.

Agentura AWS Traduction nabízí řešení správy terminologie přizpůsobená vašim potřebám. Terminologickou databázi je možné vytvořit buďto z již existujícího dvojjazyčného nebo vícejazyčného obsahu, před realizací konkrétního překladového projektu nebo po jeho realizaci.

Každá položka terminologické databáze vám umožňuje definovat termín a zvolit synonyma a prioritu jejich použití, se současným určením významu slova podle jeho kontextu atd.

Kromě terminologických databází jsou využívány překladové paměti, které umožňují zaznamenávání všech přeložených vět a jejich opakované použití při budoucích aktualizacích, což rovněž přispívá k celkové konzistentnosti překladů. Databáze jsou v průběhu dalších překladů rozšiřovány. Mohou být zpřístupněny klientům prostřednictvím nejrůznějších médií.

VAŠE CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

Specifikujte svoje požadavky vyplněním formuláře uvedeného níže.

NAHORU