Úředně ověřené překlady

Můžete být zcela klidní

Chcete učinit nějaké kroky na mezinárodní úrovni a potřebujete poradit?

Nabízíme vám službu „na klíč“: zašlete nám své dokumenty, vysvětlete nám svoji situaci a my se postaráme o zbytek.

Ověřené a autentické

Překladatel Co je ověření?

Ověření umožňuje získat dokument stejné právní hodnoty jako originál. Jedná se o ověřování pravosti listin a dokumentů určených pro orgány v jiné zemi.

První úrovní ověření je přísaha. Překlad provedený odborným překladatelem u odvolacího soudu (nebo soudním překladatelem) má skutečně stejnou hodnotu jako originální dokument tohoto soudu.

Poté mohou být vyžadovány další formality, v závislosti na úrovni orgánů, kterým musíte dokument a jeho překlad předložit:

Ověření podpisu překladatele

Tato formalita je prováděna kompetentními orgány (městské úřady, obchodní a průmyslové komory nebo notáři) a umožňuje zajištění platnosti překladu na národní úrovni a u ministerstva zahraničních věcí.

Poslední fáze závisí na cílové zemi vašeho dokumentu:

Standardně je poslední fází ověření vašich dokumentů ministerstvem zahraničních věcí a konzulátem příslušné země.

Výjimka:

Apostila (superlegalizační doložka)

Některé země, které jsou signatáři Haagské úmluvy, se dohodly na jednotném a zjednodušeném systému ověřování pravosti dokumentů, který se označuje jako apostila. Ověřuje odvolací soud.

Které dokumenty se ověřují?

Každý dokument, který musí být předložen orgánům cizí země a obecně má právní nebo obchodní význam.

Zde jsou uvedeny některé příklady:

Plné moci; stanovy; výpisy z obchodního rejstříku; potvrzení; zmocnění; daňová přiznání; celní dokumenty; daňové dokumenty…

Může se jednat také o osobní dokumenty, například matriční dokumenty (oddací list, úmrtní list, rodný list nebo rozvodový list atd.) nebo dokumenty právní povahy (pracovní povolení, zaměstnanecká smlouva atd., diplomy, studijní výsledky, výpis z rejstříku trestů atd.)

Nejste si jisti typem ověření, které potřebujete? Neváhejte se na nás obrátit, poskytneme vám naše zkušenosti. Můžete také požádat online o cenovou nabídku uvedením termínu „úředně ověřené překlady“ do předmětu požadavku.

VAŠE CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

Specifikujte svoje požadavky vyplněním formuláře uvedeného níže.

NAHORU