AWS Traduction

30 let zkušeností v oblasti překladů a tlumočení

Díky 30 letům zkušeností je naše skupina známá jako spolehlivý hráč mezi velkými skupinami a středně velkými společnostmi.

Díky profesionalitě našich zaměstnanců a naší síti 2 500 vysoce kvalifikovaných překladatelů a korektorů jsme schopni vás podporovat v rozvoji na mezinárodní úrovni, bez ohledu na odvětví činnosti nebo jazykové kombinace.

Naše hodnoty

Záměr

Garantovat udržitelnost a rozvoj společnosti

 • Zajištění vysokého standardu kvality
 • Úcta ke všem zainteresovaným osobám: zaměstnancům, akcionářům, klientům a dodavatelům

ZÁSADY

Zajištění konzistentnosti

 • Poctivost při práci a řízení záležitostí
 • Týmovost, jednotné a všemi uznávané pravidlo
 • Transparentnost při komunikaci s našimi klienty a na interní úrovni

ZÁVAZKY

Spokojenost klienta díky záruce kvality, nákladů a termínů

 • Naslouchání a pochopení potřeb klientů
 • Neprodlené přijímání nápravných opatření
 • Dodržování našich závazků
 • Dynamické a flexibilní reakce
 • Schopnost působit jako profesionálové
 • Neustálé rozvíjení našich kompetencí

TÝMOVÝ DUCH

Jednání: týmový duch

 • Rozdělení odpovědnosti mezi všechny členy prostřednictvím sdílení rozhodnutí, komunikace a zapojení jednotlivců a kolektivu
 • Rozvoj kolektivního výkonu prostřednictvím jasných priorit, práce ve skupině, přísné vedení a aktivní účast všech členů
 • Podpora kreativity a trvalá snaha o zlepšování

Charty, kterými se řídíme, potvrzují pevné závazky agentury AWS Traduction

NAŠE

CHARTA HODNOT

Tyto charty představují společný sjednocující základ skupiny AWS a jsou rozšiřovány mezi všechny zaměstnance.

Mezi zdůrazňované zásady patří:

 • Pravidla obchodního chování
 • Etika
 • Ochrana životního prostředí
charta1

CHARTA O OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ [PDF]

Účelem této charty je zhodnotit opatření přijatá společností AWS a definovat její budoucí cíle v rámci závazku konzistentní politiky v oblasti ochrany životního prostředí.

charta2

CHARTA O PRAVIDLECH OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ [PDF]

Dodržování těchto závazků je součástí dobrovolného přístupu a je klíčem k dlouhodobě udržitelnému rozvoji společnosti.

ROZVOJ

Agentura AWS Traduction se aktivně podílí na koncentraci našeho podnikání prostřednictvím politiky odkupu společností a organického růstu.

VAŠE CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

Specifikujte svoje požadavky vyplněním formuláře uvedeného níže.

NAHORU