Strojové překlady

Zpracování velkých objemů textu v krátkém čase

Aby se firmy mohly rozvíjet v mezinárodním měřítku, musí rychle a efektivně komunikovat v jednotlivých místních jazycích. Avšak z důvodu úspory nákladů nebo nedostatku času řada dokumentů zůstává nepřeložena.

Řešením tohoto problému je strojový překlad.

Inovace aplikované ve prospěch obsahu vašich sdělení

Strojové překladyAgentura AWS Traduction vám poskytuje podporu při rozvoji vaší společnosti v mezinárodním měřítku prostřednictvím využívání inovativních technologií, které zvyšují produktivitu a zkracují produkční dobu, a přitom nabízejí poměr kvality a ceny s vysokou mírou konkurenceschopnosti, při současném zaručení důvěrnosti vašeho obsahu.

Můžeme vám poskytnout poradenství a odborné vedení při výběru různých procesů strojového překladu v závislosti na vašem obsahu a jeho účelu využití. Jednotlivé procesy strojového překladu se liší podle toho, zda chcete pouze porozumět obsahu dokumentu psaného v jiném jazyce, nebo získat dokument srovnatelný s překladem od skutečného překladatele.

Neupravený strojový překlad lze využít k celkovému porozumění dokumentu. Použití takzvaných „překladových enginů“ určených pro jednotlivé obory (právo, technika, medicína atd.) umožňuje dosažení uspokojivých výsledků, co se týká srozumitelnosti, při současném zachování důvěrnosti překládaného obsahu. Překlad lze realizovat prakticky okamžitě.

V případě pracovních dokumentů k internímu použití je možné provést rychlou korekturu reálným post-editorem, rovněž označovanou jako „základní post-editace“, kterou je zajištěna srozumitelnost překladu a odstraněny chybné interpretace, chyby, překlepy, chybná syntaxe atd. Doba provádění a náklady spojené s prováděním základní post-editace jsou podstatně nižší v porovnání s překladem prováděným fyzickým překladatelem.

Dokumenty určené k publikování vyžadují důkladnější korekturu, jež je označována také jako „úplná post-editace“, tak aby byla zajištěna nejen srozumitelnost a bezchybnost obsahu, ale také plynulý styl, srovnatelný s překladem fyzického překladatele.

Enginy přizpůsobené vašemu obsahu

V případě opakujícího se obsahu týkajícího se specifické oblasti aktivit vám agentura AWS Traduction nabízí také možnost individuálního přizpůsobení enginů pro strojový překlad. Překladové enginy jsou „trénovány“. To znamená, že jsou jejich schopnosti zlepšovány na základě vašeho obsahu. Výsledek je srovnatelný s překladem prováděným fyzickým překladatelem s minimální mírou post-editace. Individuálně přizpůsobené enginy se postupně zlepšují „trénováním“: čím více překládáte, tím je váš engin výkonnější.

Chcete-li se o tomto předmětu dozvědět více, neváhejte se na nás obrátit.

VAŠE CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

Specifikujte svoje požadavky vyplněním formuláře uvedeného níže.

NAHORU