Odbornost v oblasti práva

Správně použité termíny a krátké dodací lhůty

Právní sektor je obzvláště citlivá oblast, a proto jsme mu v agentuře AWS Traduction věnovali samostatné oddělení.

Projektoví manažeři odpovědní za projekty klientů tak činí s plnou znalostí zvyků a obyčejů v tomto sektoru a spolupracují pouze s odborníky v tomto oboru.

Překladatel Profesionální právní překlad je komplexní a náročný výkon. Vyžaduje pokročilé znalosti práva, dokonalé zvládnutí jazykové kombinace a redakční dovednosti umožňující správnou reprodukci nuancí zdrojového textu.

Právní překladatel nejen překládá, ale také provádí terminologický a právní průzkum, aby zajistil, že jeho překlad bude dokonale odpovídat cílové zemi. Například překlad právního dokumentu z angličtiny do francouzštiny zahrnuje přechod z anglosaského práva na francouzské právo a vyžaduje značné úpravy.

Abychom zcela splnili tyto požadavky na kvalitu, všichni naši překladatelé jsou rodilými mluvčími a jsou experty na právo cílové země. Vědí, jak příslušné dokumenty přeložit v souladu s kulturním a právním kontextem cílové země.

Mohou se zabývat obsahem v oblastech, jako je občanské nebo obchodní právo, právo obchodních společností, bankovní právo, pojistné právo, sociální právo, pracovní právo atd.

Fáze úspěšného právního překladu

Projektový management

Váš vyhrazený projektový manažer vezme vaši žádost na vědomí a obrátí se na příslušné specialisty s odpovídajícími dovednostmi.

Překlady

Překladatel, který se specializuje na tuto oblast, provádí nezbytný terminologický a právní průzkum.

Dodání

Přeložený dokument je dodán včas, věrný zdrojovému textu a přizpůsobený cílové zemi.

VAŠE CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

Specifikujte svoje požadavky vyplněním formuláře uvedeného níže.

NAHORU