Odbornost v oblasti marketingu

Citlivost a kreativita

Překlad marketingového obsahu vyžaduje dovednosti, které jdou nad rámec jednoduchého překladu. Překladatel v oboru marketingu nepřekládá jen slova, ale i sdělení, celkový obraz.

K tomu je často nezbytné značné odchýlení od zdrojového textu a velká kreativita. Vyžaduje to však také vynikající zvládnutí oboru. To je důvod, proč agentura AWS spolupracuje s překladateli, kteří jsou odborníky ve svém oboru, kteří mají také schopnost odchýlit se od původního znění a učinit vaše sdělení přitažlivé pro vaši cílovou skupinu, překladatele, kteří mají tvůrčí talent.

Úprava sdělení, zachování záměru

Marketingové setkání Na základě svých rozsáhlých zkušeností s tímto typem souborů nabízí agentura AWS Traduction také pracovní schůzky před realizací překladatelských projektů, aby plně pochopila vaše očekávání, pokud jde o sdělení, které má být předáno, a celkový obraz, který má být šířen.

Naši zaměstnanci, kteří jsou obeznámeni s těmito pracovními metodami, dokázali zvládnout všechny výzvy, pokud jde o kvalitu sdělení a schopnosti vyvolat reakci.

Neriskujte špatnou reklamu, obraťte se na profesionály!

V případě sloganů nebo jiných reklamních sdělení musí marketingový překladatel uplatnit transkreaci nebo adaptaci. Tyto přístupy jsou na rozdíl od prostého překladu více inspirovány reklamou a marketingem. Hra se slovy i znění a někdy i obsah nebo argumentace, musí být zcela přizpůsobeny cílové skupině. Cílem je zachovat původní reklamní záměr a emoce při zohlednění kultury cílového publika. Doslovný překlad by mohl mít katastrofické důsledky pro úspěch kampaně zaměřené na uvedení produktu na zahraniční trh. Některé velké značky to již zažily...

VAŠE CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

Specifikujte svoje požadavky vyplněním formuláře uvedeného níže.

NAHORU