Odbornost v oblasti financí

Kombinace zkušeností a profesionality

Finanční sektor je na vzestupu. Abychom mohli efektivně reagovat na stále rostoucí poptávku, vytvořili jsme specializované oddělení s pracovníky, kteří disponují zkušenostmi v oblasti financí.

Ať už jde o překladatele, korektory nebo projektové manažery, všichni mají dlouholeté zkušenosti v této oblasti. To jim umožňuje pracovat se všemi typy dokumentů souvisejících s oblastí financí a reagovat na mimořádné události, které nejsou v této oblasti neobvyklé.

Překladatel Překlad v oboru financí a ekonomiky vyžaduje důslednost a hluboké znalosti tématu. Požadovanou kvalitu může poskytnout pouze překladatel s velkými odbornými zkušenostmi.

Profesionální překladatel v oblasti financí ovládá terminologii a různé speciality, které pokrývají oblasti financí a ekonomiky. Kromě toho musí sledovat vývoj norem a předpisů uložených zákonodárci.

Agentura AWS Traduction vyniká na trhu finančních a ekonomických překladů ve dvou podstatných bodech: je to její síť překladatelů a korektorů se specializací na oblast financí a její mezinárodní působení. Tyto vlastnosti umožňují dosáhnout rychlosti a efektivity při práci ve více časových pásmech.

VAŠE CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

Specifikujte svoje požadavky vyplněním formuláře uvedeného níže.

NAHORU