Medicínská odbornost

Spolehlivost, přesnost a důslednost

Medicínský a farmaceutický sektor vyžaduje přesnost a důslednost. Je nezbytně vyžadována znalost příslušného oboru.

Agentura AWS Traduction pracuje v oboru medicínských překladů od svého založení v roce 1988. Získali jsme důvěru největších farmaceutických společností a mezinárodních organizací. Důvod je prostý: osvědčené postupy zajištění kvality a důsledná kontrola souborů.

Překladatelé se specializací v oboru

Překladatel Agentura AWS Traduction spolupracuje pouze s profesionálními překladateli z lékařského a vědeckého světa, kteří překládají vždy pouze do svého mateřského jazyka. Všechny překlady jsou kontrolovány a korigovány, tak aby byly odstraněny všechny nepřesnosti nebo opomenutí v textu, ať se jedná o pravopisné, nebo gramatické chyby.

Medicínská oblast je velmi rozsáhlá a v průběhu let jsme byli schopni vytvořit týmy překladatelů podle jednotlivých specializací. Ať už se jedná o kardiologii, oftalmologii nebo revmatologii, máme k dispozici příslušné kompetentní pracovníky pro zpracování vašich dokumentů.

Agentura AWS Traduction rovněž získala odborné znalosti v oblasti překladu souborů žádostí o registraci (MAA). Naši odborníci vás podporují ve všech fázích procesu, od souhrnu údajů o přípravku (SPC) po označení a příbalový leták.

Rozvíjíme naše vztahy s registračními orgány největších zemí (FDA, EMA, WHO atd.), tak abychom mohli pravidelně aktualizovat naše znalosti týkající se požadavků jednotlivých orgánů.

NAŠE KONTAKTY

VAŠE CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

Specifikujte svoje požadavky vyplněním formuláře uvedeného níže.

NAHORU