Služba korektur

Protože dvě hlavy jsou lepší než jedna...

Korektury představují službu s vysokou přidanou hodnotou. Ať se jedná o článek, který má být publikován ve vědeckém časopisu, nebo o dokument napsaný v angličtině autorem, který není rodilým mluvčím, někdy je nezbytné provést korekturu, tak aby klient získal dokument dosahující profesionální kvality.

Svědomití korektoři ve vašich službách

Překladatel Korektor provádí lingvistickou kontrolu překladu podle zdrojového dokumentu. Kontroluje, zda je překlad úplný a odpovídá zdrojovému textu. Také zajišťuje konzistentnost terminologie a odstraňuje chyby syntaxe, pravopisu, gramatiky nebo interpunkce v cílovém textu.

Před dodáním projektový manažer zkontroluje, zda poskytovaná služba odpovídá požadavkům klienta. Kontroluje, zda byly dodrženy specifikace, zda byly provedeny požadované opravy, zda rozložení odpovídá původnímu souboru (záhlaví, zápatí, rejstřík, obsah, obrázky atd.) a zda se v souborech nenacházejí žádné viry.

KONTROLA PŘEKLADU ZNAMENÁ ZAJIŠTĚNÍ TĚCHTO VLASTNOSTÍ:

ÚPLNOST

Cílový text poskytovaný klientovi musí být úplný. Není povoleno vynechávat ani doplňovat jakékoli části textu.

SPRÁVNOST

Cílový text nesmí obsahovat chyby syntaxe, pravopisu, interpunkce nebo chyby typografické povahy ani žádné jiné gramatické chyby.

SPRÁVNÉ FORMÁTOVÁNÍ

Je nutné zachovat formátování původního dokumentu (včetně případných kódů a značek).

PŘESNOST

Musí být zkontrolovány a správně citovány odkazy na dříve publikované dokumenty.

VĚRNOST

Cílový text musí být věrným, přesným a konzistentním překladem zdrojového dokumentu.

KONZISTENTNOST

Použitá terminologie musí být konzistentní v rámci celého textu a musí odpovídat referenčním dokumentům.

SROZUMITELNOST

Musí být věnována dostatečná pozornost srozumitelnosti a stylu cílového textu.

DODRŽENÍ POKYNŮ

Je nutné zohlednit všechny zvláštní pokyny klienta.

VAŠE CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

Specifikujte svoje požadavky vyplněním formuláře uvedeného níže.

NAHORU