Editace / DTP

Obsah a forma

Počítačem podporovaná tvorba dokumentů k publikování (DTP) zahrnuje všechny počítačem prováděné procesy používané k rozvržení dokumentů určených k tisku – ať ve fyzické, nebo digitální podobě.

Náš interní tým počítačových grafiků ovládá většinu publikačního softwaru. Bez ohledu na formát a jazyk originálu vám bude poskytnut soubor identický s výchozím souborem, ve vámi zvoleném cílovém jazyce.

Interní služba vyhrazená pro vaše projekty

tým-dtp Naše oddělení DTP nabízí širokou řadu služeb „na klíč“, včetně překladu a grafického návrhu.

Jsme schopni vám dodat překlad ve vámi zvoleném formátu, ať se jedná o nativní soubory, soubory formátu PDF nebo naskenovaný dokument.

Nativní soubory – Jsme schopni připravit soubory ve formátu aplikace InDesign, FrameMaker, AutoCAD atd., tak aby bylo možné jejich obsah vyjmout, přeložit a poté vložit zpět do původního návrhu při dodržení původního rozvržení. Dodáváme přeložené nativní soubory a také přidružené exporty ve formátu PDF.

Soubory ve formátu PDF – V případě, že klient dodá soubory ve formátu PDF, tyto soubory před překladem převedeme do formátu aplikace Word nebo jiného formátu, tak aby bylo zachováno rozvržení zdrojového dokumentu PDF i v překladu.

OCR – Je-li to nezbytné pro překlad naskenovaného dokumentu, je text překladu získán technologií rozpoznání textu (OCR), tak aby mohl být převeden do editovatelné podoby, která je poskytnuta překladateli. Poté jsou provedeny nezbytné grafické úpravy pro optimální formátování překladu.

SLUŽBA EDITACE / DTP

VÍCEJAZYČNÉ DTP // interní služba

Naše interní služba DTP se přizpůsobí vašim nástrojům a potřebám. Pomocí návrhu budeme schopni nalézt nejkvalitnější možnou metodu.

Dennodenně pracujeme s těmito programy:

 • FrameMaker
 • Illustrator
 • InDesign
 • Photoshop
 • PowerPoint
 • Publisher
 • Visio
 • Word
 • AutoCAD
 • CorelDRAW
 • QuickSilver
 • atd.

VAŠE CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

Specifikujte svoje požadavky vyplněním formuláře uvedeného níže.

NAHORU