AGENTURA PRO PŘEKLADY • TLUMOČENÍ • PUBLIKAČNÍ PRÁCE

AWS Traduction
Komunikace na mezinárodní úrovni bez starostí

PROČ ZVOLIT AGENTURU AWS TRADUCTION?

Bez ohledu na typ podkladu vám zaručujeme provedení věrného a kvalitního překladu. Naši zkušení a specializovaní překladatelé jsou zárukou skvělého výsledku.

NAŠI PŘEKLADATELÉ

NAŠI PŘEKLADATELÉ

Spolupracujeme pouze s rodilými mluvčími, kteří se specializují na vaše odvětví.

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

DODRŽOVÁNÍ TERMÍNŮ

Děláme vše, co je v našich silách, abychom vám pomohli dodržet vaše termíny.

KONTROLA KVALITY

KONTROLA KVALITY

Náš proces kontroly kvality vám zaručuje věrný a kvalitní překlad.

AWS TRADUCTION
NAŠE ODBORNOST

NAŠE ODBORNOST

Pomocí návrhu vám budeme schopni přinést řešení přizpůsobená vašim projektům.

NÁŠ TÝM

NÁŠ TÝM

Náš tým vám přináší skutečnou přidanou hodnotu a služby přizpůsobené individuálním potřebám klientů.

NAŠE REFERENCE

NAŠE REFERENCE

Získali jsme důvěru a věrnost mnoha mezinárodních subjektů, od start-upů až po největší společnosti.

Více než 2 500 překladatelů
VÍCE NEŽ

2 500

PŘEKLADATELŮ
VÍCE NEŽ 700 KLIENTŮ
VÍCE NEŽ

700

KLIENTŮ
35 milionů slov
VÍCE NEŽ

55 milionů

SLOV ZA ROK
VÍCE NEŽ 65 jazyků
VÍCE NEŽ

65

JAZYKŮ

SLUŽBY PŘIZPŮSOBENÉ VAŠIM POTŘEBÁM

PŘEKLADY

Bez ohledu na jazykovou kombinaci jsme schopni reagovat na všechny vaše požadavky týkající se překladů a splnit je v co nejkratším termínu.

TLUMOČENÍ

Zajistíme pro vás konferenční konsekutivní tlumočení, konsekutivní tlumočení nebo simultánní tlumočení a poskytneme odpovídající vybavení. Tlumočnické služby na klíč.

KOREKTURY

Pečlivě kontrolujeme konzistentnost dokumentů, použitou terminologii a plynulost textu.

STROJOVÉ PŘEKLADY

V případě požadavků na překlad velkých objemů textu v krátkém termínu společně s vámi posuzujeme vhodnost a proveditelnost použití strojového překladu u vašich projektů.

OVĚŘENÍ

Poskytujeme vám podporu pro vaše administrativní postupy prostřednictvím ověření a osvědčení vašich úředních dokumentů.

LOKALIZACE

Obsah vašeho webu, softwaru nebo aplikace přizpůsobujeme místním kulturním specifikům.

Naši specializovaní překladatelé jsou odborníky ve svém oboru.

Finance

Přesnost, efektivita a důvěrnost jsou klíčem k překladu v oboru financí. Zpracováváme dokumenty, mezi které patří například [...]

 • Finanční audity
 • Účetní rozvahy
 • Podnikatelské plány
 • Výkazy zisků a ztrát
 • Kupní příkazy
 • Oznámení operací
 • Dohody akcionářů
 • Prospekty
 • Zprávy o činnosti
 • Výroční zprávy
 • atd.

Právo

Agentura AWS traduction zajišťuje důvěrnost, odbornost a rychlost překladů nejrůznějších právních dokumentů, jako jsou [...]

 • Dohody o zachování důvěrnosti
 • Předvolání
 • Patenty
 • Osvědčení
 • Smlouvy
 • Konečné verze rozsudků
 • Rozsudky
 • Protokoly
 • Plné moci
 • Nařízení
 • atd.

Medicína

Protože v tomto odvětví je důležitá přesnost a spolehlivost na všech úrovních, naši překladatelé pocházejí z řad odborníků z oboru [...]

 • Anesteziologie
 • Bioterapie
 • Kardiologie
 • Kosmetika
 • Dermatologie
 • Genetika
 • Infekční choroby
 • Neurologie
 • Farmakologie
 • Toxikologie
 • atd.

Technika

V případě zpracování vašich technických dokumentů mobilizujeme překladatele se zkušenostmi v oboru nebo se specializací na jednotlivé oblasti, jako je [...]

 • Letectví a kosmonautika
 • Potravinářský průmysl
 • Stavebnictví
 • Elektronika
 • Ochrana životního prostředí
 • Automobilový průmysl
 • Inženýrství
 • Strojírenství
 • Telekomunikace
 • Přeprava
 • atd.

Patenty

Naši překladatelé dokonale znají styl a specifické požadavky na patenty v odvětvích, mezi které patří například [...]

 • Biotechnologie
 • Chemie
 • Kosmetologie
 • Letecké inženýrství
 • Strojírenství
 • Materiálové technologie
 • Medicínské technologie
 • Telekomunikace
 • Textilnictví a papírenství
 • Zpracování obrazu
 • atd.

Webové stránky a marketing

Naše znalost sektoru a kreativní citlivost našich překladatelů zaručuje předání vašich sdělení prostřednictvím prostředků, jako jsou [...]

 • Brožury
 • Katalogy
 • Interní dokumenty
 • Tiskové zprávy
 • Rozhovory
 • Informační bulletiny
 • Obaly
 • Obchodní prezentace
 • Webové stránky
 • Firemní videa
 • atd.

Společnosti, které nám důvěřují

VAŠE CENOVÁ NABÍDKA ZDARMA

Specifikujte svoje požadavky vyplněním formuláře uvedeného níže.

NAHORU